Skip to content

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi vill värna om din personliga integritet, och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personliga uppgifter.
Här kommer vi att ge dig en generell information om hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer gällande lagstiftning.

Genom att anlita Bocentrum, samt ta del av våra tjänster och erbjudanden accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor gällande detta är du varmt välkommen att kontakta oss, antingen via mail eller telefon. (Läs mer under ”Kontakta oss”)


1. Informationen vi samlar:

Hur du än kontaktar oss kan du ha möjlighet att lämna information om dig själv. Du kanske anlitar en fastighetsmäklare, eller anmäler dig till en visning via vår hemsida, eller skickar ett mail till oss där du ber oss att kontakta dig. Vid alla dessa tillfällen får vi personliga uppgifter från dig. Dessutom kan det uppstå tillfällen där vi kan komma att behöva samla information om dig från tredje part, exempelvis ur Lantmäteriets fastighetsregister.

Exempel på personuppgifter som vi kan behöva samla in är:

 • Person- och kontaktinformation, t.ex. namn, personnummer, e-post, mobilnummer och adress.
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

2. Varför samlar vi informationen?
Det kan finnas flera olika skäl till att vi behöver samla in, hantera och spara dina uppgifter. Vissa uppgifter behöver vi spara för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Bocentrum behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

2.1 Köpare

Vi behandlar dina uppgifter för:

 • Direktmarknadsföringsändamål. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.
 • Att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. – Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.
 • Att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.
 • Att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom oss. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.
 • Att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. -Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.2 Säljare

Vi behandlar dina uppgifter för:

 • Direktmarknadsföringsändamål. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom oss. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.
 • Att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. – Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då vårt räkenskapsår avslutats.
 • Att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. – Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.
 • Att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. – Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.
 • Att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. – Behandlingen sker för att vi ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.
 • Att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. – Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.3 Potentiella säljare

Vi behandlar dina uppgifter för:

 • Att kunna administrera och utföra värderingar. – Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.
 • Direktmarknadsföringsändamål. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från att uppgifterna har samlats in.
 • Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss. – Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

2.4 Spekulanter

Vi behandlar dina uppgifter för:

 • Direktmarknadsföringsändamål. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.
 • Att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts.
 • Att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. – Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats.
 • Att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.
 • Att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lag. – Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

2.5 Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)

Vi behandlar dina uppgifter för:

 • Att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. – Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.
 • Att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. – Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

3. Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis kan det handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ett annat berättigat intresse kan vara att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Bocentrum behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

4. Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är viktigt för oss att kunna säkerställa att just du är du, och att ingen annan försöker göra affärer i ditt namn. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Bocentrum säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med:

 • Samarbetspartners. Bocentrum hjälper dig att komma i kontakt med företag som erbjuder kompletterande produkter eller tjänster, exempelvis OBM-gruppen som kan erbjuda förmedling av försäkringar och besiktningar,
  eller Hemnet, där personuppgifter kan komma att överföras för att annonsering ska kunna ske.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt mäklarsystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).
 • En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag

6. Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms.

6. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Bocentrum i Kristinehamn AB
Org. nr.:559095-3369
Adress: Spelmansgatan 49
Telefon: 0550 – 38 000