Skip to content

SponsorstödVårt unika sponsorstöd

Vårt unika sponsorstöd innebär att en viss del av varje mäklarprovision går direkt vidare till ungdomsverksamheten hos idrottsföreningar och vissa andra föreningar i Filipstads kommun.

Bocentrum i Kristinehamn

Bocentrum i Kristinehamn har skänkt närmare 2 000 000 kr i sponsorstöd. I januari år 2002 passerade de 500 000 kr, under oktober 2009 passerade de 1 000 000 kr och i december 2015 passerade de 1 500 000 kr i sponsorstöd till ungdomsverksamhet hos tio idrottsföreningar i Kristinehamn. I slutet av 2019 närmade de sig 2 000 000 kr!

Bocentrum i Filipstad

Vi är stolta över att få vara en del av Bocentrum och kommer givetvis att ha samma sponsorstöd i Filipstad. Vi ser fram emot att få sponsra de idrottsföreningar som finns i Filipstads kommun.